Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Synergy of combined free nitrous acid and Fenton technology in enhancing anaerobic digestion of actual sewage waste activated sludge