Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Systematic model development for partial nitrification of landfill leachate in a SBR