Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Tackling reservoir siltation by controlled sediment flushing: Impact on downstream fauna and related management issues