Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Tailoring dam structures to water quality predictions in new reservoir projects: Assisting decision-making using numerical modeling