Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Temperature-induced changes in biofilm organic matter utilization in arctic streams (Disko Island, Greenland)