Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TEMPORAL DYNAMICS OF SEDIMENT TRANSPORT AND TRANSIENT IN-CHANNEL STORAGE IN A HIGHLY ERODIBLE CATCHMENT