Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The activation mechanism of Fe-based olefin metathesis catalysts