Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The active layer in gravel-bed rivers: An empirical appraisal