Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

THE BIOTA OF INTERMITTENT RIVERS AND EPHEMERAL STREAMS: ALGAE AND VASCULAR PLANTS