Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Catalan Surveillance Network of SARS-CoV-2 in Sewage: design, implementation, and performance