Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Challenge: Assessing the effects of chemicals in freshwaters under multiple stress