Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Complex Interplay Between Antibiotic Resistance and Pharmaceutical and Personal Care Products in the Environment