Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The cost and performance of an MF-RO/NF plant for trace metal removal