Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The difference between energy consumption and energy cost: Modelling energy tariff structures for water resource recovery facilities