Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Doping Effect of Fluorinated Aromatic Solvents on the Rate of Ruthenium-Catalysed Olefin Metathesis