Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The effect of primary sedimentation on full-scale WWTP nutrient removal performance