Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The effect of temperature shifts on N2O and NO emissions from a partial nitritation reactor treating reject wastewater