Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The effect of urban landfill leachate characteristics on the coexistence of anammox bacteria and heterotrophic denitrifiers