Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The effects of land use changes on streams and rivers in mediterranean climates