Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The fluvial sediment budget of a dammed river (upper Muga, southern Pyrenees)