Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The future for Mediterranean wetlands: 50 key issues and 50 important conservation research questions