Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The importance of a small ephemeral tributary for fine sediment dynamics in a main-stem river