Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Llobregat River Basin: A Paradigm of Impaired Rivers Under Climate Change Threats