Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The microalgae Chaetoceros tenuissimus exposed to contaminants of emerging concern: A potential alternative to standardized species for marine quality assessment