Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The performances of persulfate activators to degrade the persistent organic pollutants in industrial wastewater