Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The relevance of environment vs. composition on dissolved organic matter degradation in freshwaters