Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance