Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The role of biofilms as environmental reservoirs of antibiotic resistance