Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The role of sorption processes in the removal of pharmaceuticals by fungal treatment of wastewater