Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The sediment budget of a large river regulated by dams (The lower River Ebro, NE Spain)