Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The strong biocidal effect of free nitrous acid on anaerobic sewer biofilms