Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Themed issue on drinking water oxidation and disinfection processes