Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Thermochemical liquefaction of agricultural and forestry wastes into biofuels and chemicals from circular economy perspectives