Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Thresholds in ecosystem structural and functional responses to agricultural stressors can inform limit setting in streams