Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Towards a better understanding of the links between stressors, hazard assessment and ecosystem services under water scarcity Preface