Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Towards a Comprehensive Evaluation of the Environmental and Health Impacts of Shipping Emissions