Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Towards the evaluation of regional ecosystem integrity using NDVI, brightness temperature and surface heterogeneity