Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Toxicity assessment and biodegradation potential of water-soluble sludge containing 2,4,6-trinitrotoluene