Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Toxicity assessment of polyethylene microplastics in combination with a mix of emerging pollutants on Physalaemus cuvieri tadpoles