Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Trace Element Groundwater Pollution Hazard in Regional Hydrogeological Systems (Emporda Basin, NE Spain)