Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Trace metal concentration and fish size: Variation among fish species in a Mediterranean river