Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Tradeoffs in river restoration: Flushing flows vs. hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain