Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Transforming data into knowledge for improved wastewater treatment operation: A critical review of techniques