Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Transport of sediment borne contaminants in a Mediterranean river during a high flow event