Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Transport of trace organic compounds through novel forward osmosis membranes: Role of membrane properties and the draw solution