Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Treatment Technologies for Wastewater Reuse: Fate of Contaminants of Emerging Concern