Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Triclosan persistence through wastewater treatment plants and its potential toxic effects on river biofilms