Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ultra-trace determination of domoic acid in the Ebro Delta estuary by SPE-HILIC-HRMS