Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Uncertainty of modelled flow regime for flow-ecological assessment in Southern Europe