Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Underexplored viral auxiliary metabolic genes in soil: Diversity and eco-evolutionary significance